pepa'yangené' :: masih dalam tahap perbaikan :: underconstruction ---sumabaaré'la ^^

Singkatan-Singkatan

kk          kata kerja
kb          kata benda
ks           kata sifat
kket        kata keterangan
kseru      kata seru
KTI        Kamus Tondano Indonesia 1985
LBT        Lestarikan Bahasa Tondano Facebook Group

No comments:

Post a Comment