pepa'yangené' :: masih dalam tahap perbaikan :: underconstruction ---sumabaaré'la ^^

urep

banjir

urep wangko': banjir besar

paurepan: dapat tergenang air

niurepou kéi: sudah dilanda banjir lagi

mengéimou en urep: banjir sudah mulai datang, air sedang naik

Em walé waki em wanua Toulour wo lepo witu kalédongan e lour
en réi si ena'na peméan en urep saban taon. En réi'pé'la perhatian né pemerenta kumura suméro solusi.

Ma'an e lalan paurepan. Matémou kéi em waya tinanem.

No comments:

Post a Comment