pepa'yangené' :: masih dalam tahap perbaikan :: underconstruction ---sumabaaré'la ^^

antam


sangka

pengantamen: disangka berbuat sesuatu yang tidak baik

Si -- rimengis en uma ni kasupuna.
Ia disangka membakar kebun tetangganya.

No comments:

Post a Comment