pepa'yangené' :: masih dalam tahap perbaikan :: underconstruction ---sumabaaré'la ^^

aya'

kaäya'an: dunia

Kasuatan kita wiapé' eng --, lumingka-lingkat wia em waya-waya. 
Selama kita masih di dunia, rajin-rajinlah dalam segala hal.No comments:

Post a Comment